Bjørnar Nesje er leiar i Utdanningsforbundet Midt-Telemark. Foreløpig er ingen lærarar tatt ut i streik her i kommunen.
LOKALLAGSLEIAR: Bjørnar Nesje er leiar i Utdanningsforbundet Midt-Telemark. FOTO: Privat

– Oppvekstsektoren er i stor fare

Vi står igjen foran en budsjettbehandling i Midt-Telemark kommune, der politikerne er nødt til å spare penger. Og igjen ser det ut som sparekniven brukes på de minste. Oppvekst skal spare beløp i tjuemillionersklassen. Tjue millioner kroner!

Sektoren har fra før store problemer med bemanning, sykefravær og utfordrende arbeidsforhold for både barn og voksne. Skoler og barnehager står i fare for å bli en ren oppbevaringsplass i stedet for å drive med lek, læring, sosialisering og dannelse. Det er snart umulig å drive forebyggende arbeid med de rammene som kommunen i flere år har lagt opp til. Det aller verste er at det går hardest ut over de som trenger spesiell tilrettelegging og spesialpedagogisk oppfølging. Får egentlig foreldrene til disse sårbare barna vite nøyaktig hvor mange timer av enkeltvedtakene det ikke blir noe av som følge av dårlig økonomi og lav bemanning? Vet man egentlig antallet reelle avvik på manglende spesialundervisning, andre lovbrudd og hendelser som truer trygghet og trivsel?

De tre nyopprettede spesialpedagogstillingene i barnehagene har allerede rukket å virke svært positivt, og er en glimrende langsiktig investering i forebygging og nødvendig oppfølging. Stillingene står nå høyest på kuttlista til kommunen.

Det er dine barn det går ut over, kjære politiker. Det er velgerne dine sine barn. Det er barnebarna til naboen din, det er tante- og onkelungene dine som får merke det. Og det er i høyeste grad også de mange familiene som har flyktet til Midt-Telemark som vil merke et enda dårligere tilbud til barn og ungdommer.

Kommunestyret fikk i høst høre fra Telemarksforskning at skoler og barnehager drives 15 millioner billigere enn sammenlignbare kommuner. Og likevel skal det kuttes 20 millioner til. Tjue millioner kroner! Det tilsvarer 20 – 30 skole- og barnehagelærerstillinger, og lukten av nedleggelse henger over en skole og en barnehage hvis dette skal gå opp. Oppvekst har virkelig tatt sin del av innsparinga gjennom å drive billig over mange år allerede.

Budsjett 2024 kan bli en total katastrofe for oppvekstsektoren. Da har vi ennå ikke nevnt hvilke konsekvenser sparetiltakene kan ha på de ansatte i sektoren. For disse konsekvensene har ikke kommunen ofret en tanke ennå. Grensen er virkelig nådd for medlemmer og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Midt-Telemark. Grensen er nådd for de ansatte i oppvekst. Vi orker ikke å stå i daglig underbemanning og evig gjentakende dårlig samvittighet for at vi ikke har tid til alle som trenger vår kompetente hjelp i skoler og barnehager. Budsjett 2024 setter hele sektoren i stor fare.