PROTESTERER: F.v. Karin Hagen (Ap), Bjørn Magne Langkås (FrP) og Siri Blichfeldt Dyrland (Sp).
PROTESTERER: F.v. Karin Hagen (Ap), Bjørn Magne Langkås (FrP) og Siri Blichfeldt Dyrland (Sp). FOTO: Øystein Akselberg

– Me må kjempe for sjukehuset vårt på Nordagutu – bli med på markering

For noen dager siden fikk vi vite at adm. direktør Tom Helge Rønning kommer til å fremme sak for styret til Sykehuset Telemark den 27. november om å legge ned rehabiliteringssenteret på Nordagutu.

Vi synes sykehusets ledere har hatt en skammelig prosess i forkant av nyheten om nedleggelse. For noen måneder siden sa de at de bare midlertidig ville endre tilbudet fra døgn- til dagtilbud, og så skulle de evaluere pasientgrunnlaget. Etter veldig kort tid, så skal de plutselig legge ned.

Vil leggje ned: – Frustrerande, ikkje minst måten det er gjort på

Tilbudet på Nordagutu har eksistert siden 1978 og handler om å få hjelp til å bygge opp helsa gjennom trening og kosthold fremfor å bruke medisiner, for eksempel hvis du har hjerteproblemer, sykelig overvekt eller nevrologiske sykdommer. Flere pasienter forteller at de har fått profesjonell hjelp som gjør at de lettere kan fungere i hverdagen og være i jobb.

Vi har lest rapporten som er grunnlaget for nedleggelsen. Tragisk nok heter rapporten «Samarbeid i sykehusområdet Telemark/Vestfold». Et slikt samarbeid går altså ut på at Kysthospitalet i Vestfold skal beholde døgntilbud og få flere pasienter, mens rehabiliteringssenteret på Nordagutu i Telemark skal fjernes.

Sykehuset Telemark, avdeling Nordagutu. FOTO: Åsne Mæland

Det står i rapporten at en faglig gjennomgang konkluderer med at Nordagutu ikke «tilfredsstiller kravene til døgnbasert drift». Vi har vært på besøk flere ganger på sykehuset på Nordagutu, og har inntrykk av høy faglig standard. Bygget er lokalisert tett på naturen, med basseng og treningsrom.

Bekymra over endring i sjukehustilbod – bad om møte

Adm. dir ved Sykehuset Telemark synes det er helt greit at alle pasienter som trenger spesialisert rehabilitering reiser til Vestfold. Har han tenkt over at nedskaleringer i Telemark og en stadig styrking av Sykehuset i Vestfold på sikt kan true hele vårt sykehus i Telemark?

Det står i rapporten at det er «relativt korte geografiske avstander mellom Vestfold og Telemark», det virker som en helt ser bort fra oss som bor i Øvre Telemark.

Det er dissens i den arbeidsgruppa som har sett på rehabiliteringstilbudet, og de ønsker heller å ruste opp Nordagutu. Det er vi helt enig i. Det bør være naturlig for Sykehuset Telemark å se hvordan vi kan styrke tilbudet vi har fremfor å gi fra seg dette verdifulle tilbudet til et annet sykehus.

Fryktar at det kan bli heilt slutt på Nordagutu

Nå bretter vi opp ermene for å kjempe for rehabiliteringssenteret på Nordagutu. Vi håper både innbyggere og tidligere pasienter vil bli med på en markering torsdag 23. november klokka 17 på rehabiliteringssenteret på Nordagutu.

Sammen skal vi vise at vi ikke godtar å miste et viktig pasienttilbud og arbeidsplasser i Telemark!