MEINING: Mari Fossfoss.
MEINING: Mari Fossfoss. FOTO: Privat

– Bøkvissen: Kor mange plassar i Bø kan du få noko varmt å eta?