TRAVELT: Det er travelt på både Bø legesenter og Gvarv legesenter for tida. Det er mykje sjukdom, og mange ønskjer time hos fastlegen sin.
VIL HA SVAR: Pasient- og brukarombodet vil ha svar på betalingspraksisen ved Bø legesenter. FOTO: Øystein Akselberg, arkivfoto

Krev svar på betalingspraksis ved legesenteret