231123 Sett frå lufta - Saga

Vasskrafta blei tidleg utnytta på denne garden ved elva