BEKYMRA FOR TOGTILBODET: politikarar i Midt-Telemark og nome er kritisk til korleis togoperatør handterer kansellerte avgangar på Sørlandsbanen. Arivfoto: Øystein Akselberg
AUKANDE REISETAL: Talet på togreisande ved Bø stasjon er aukande, men for Sørlandsbanen generelt er ikkje tala for 2022 så bra. FOTO: Øystein Akselberg, arkivfoto

Fleire reiser med tog i Noreg, Sørlandsbanen heng etter