FRAMSNAKKAR: Gunhild Torstveit
FRAMSNAKKAR: Gunhild Torstveit FOTO: Hanna Søgnen

– Dei som gjer det fint rundt oss fortener skryt