Sykehuset Telemark, avdeling Nordagutu.
Sykehuset Telemark, avdeling Nordagutu. FOTO: Åsne Mæland

– Me er sterkt bekymra for det som skjer i spesialisthelsetenesta i Telemark og distriktsnoreg