LEIINGA: Formannskapet i Midt-Telemark kommune saman med kommunedirektør og sekretær. Framme f.v. kommunedirektør Per Dehli, varaordførar Bjørn Magne Langkås (Fremskrittspartiet), ordførar Siri Blichfeldt Dyrland (Senterpartiet), Hans Sundsvalen (Arbeiderpartiet), Svein Taranrød, avdelingsleiar politisk sekretæriat. Bak f.v. Chase Alexander Jordal (Senterpartiet), Per Atle Einan (Sosialistisk Venstreparti), Karin Hagen (Arbeiderpartiet), Ingemar Bråten (Høgre).
LEIINGA: Formannskapet i Midt-Telemark kommune saman med kommunedirektør og sekretær. Framme f.v. kommunedirektør Per Dehli, varaordførar Bjørn Magne Langkås (Fremskrittspartiet), ordførar Siri Blichfeldt Dyrland (Senterpartiet), Hans Sundsvalen (Arbeiderpartiet), Svein Taranrød, avdelingsleiar politisk sekretæriat. Bak f.v. Chase Alexander Jordal (Senterpartiet), Per Atle Einan (Sosialistisk Venstreparti), Karin Hagen (Arbeiderpartiet), Ingemar Bråten (Høgre). FOTO: Marta Kjøllesdal

Dette tener topp-politikarane i Midt-Telemark