DATA: Gry Anita Fossland (9b) får hjelp av lærar Tom Arnesen.
DATA: Gry Anita Fossland (9b) får hjelp av lærar Tom Arnesen.

Frå den tida då IKT var nytt og spennande