FRAMSNAKKAR: Jo Henning Kåsin er kjent som gitarist og hovudmann i rockegruppa Kaasin. Han vil framsnakke.
FRAMSNAKKAR: Jo Henning Kåsin er kjent som gitarist og hovudmann i rockegruppa Kaasin. Han vil framsnakke. FOTO: Øystein Akselberg

– Eg vil rose nokon som alltid gir andre påfyll