MEINING: Stig Asdahl, Regionsjef i Nelfo Telemark. 
MEINING: Stig Asdahl, Regionsjef i Nelfo Telemark. 

– Feil å skattlegge privat solstraum: Sjokkerande