FEIL: Dette bør du ikkje gjera.
FEIL: Dette bør du ikkje gjera. FOTO: Illustrasjonsfoto

Ikkje gjer dette – høyr heller på råda frå Olav

Feitt etter ribbe, pinnekjøt, lutefiskbacon og kalkun skal ikkje i vasken, det kan føre til trøbbel. Olav Langkås, driftsleiar veg, vatn og avløp ved teknisk eining, har ein mykje betre metode.

Nordmenn som tømer flytande matfeitt i kjøkenvasken kan få ein ubehageleg og dyr oppleving. Sjølv om matfeittet er flytande når det er varmt, tek det ein helt anna konsistens når det kjølar seg ned og har ein tendens til å sette seg der det ikkje skal.

– Feittet skal ikkje tømast i utslagsvasken eller i do. Det ein skal gjera, er å slå feittet i ein behaldar eller på tørkepapir, la det stivne og deretter kaste det i matavfallet, seier Olav Langkås på teknisk eining i Midt-Telemark kommune.

Feittet kan tette røra i huset, men det kan også skape trøbbel i det kommunale renseanlegget.

– Er dette eit problem nå i jula, eller gjer folk som dei skal?

– Me ser ein liten tendens til at det er meir feitt i systemet, men det går som regel bra, seier Langkås.

EIN TENDENS: Olav Langkås på teknisk eining seier dei ser ein liten tendens til meir feitt i avløpssystemet ved juletider. FOTO: Sunniva Langås-Røiland

Viss det tettar seg

Er avløpet blitt potte tett og det ikkje renn unna noko vatn, er det to ting du kan gjera, ifølgje Espen Engmann, rørleggar og teknisk fagsjef hos Rørkjøp.

– Det fyrste du kan gjera er å få tak i ei stakefjær eller ein avløpsopnar med sugekopp for å prøve å fikse problemet sjølv. Det kan vera utfordrande, og du bør vite kva du gjer, elles kan du gjera vondt verre, seier Engmann.

– Om det ikkje funkar, er neste alternativ å ringe ein rørleggar eller eit spylefirma for å opne røra. Det finst fleire rørleggarar som har verktøy til å handtere spyling av rør, men snakk alltid med rørleggaren fyrst og forklar problemet, fortsett Engmann.

Feittløysande middel

Byrjar vatnet å renne sakte unna eller lage surklelydar i kjøkkenvasken, kan du redde deg inn ved å bruke en proppløysar eller avløpsopnar. Enkelt vedlikehald med feittløysande middel kan vera forebyggande.

– Du kan unngå å havne i denne situasjonen viss du ikkje tømer feitt i avløpet, det er der problemet startar. Vedlikeheld du avløpet med eit feittløysande rengjeringsmiddel og varmt vatn i ny og ne, så er du langt på veg, seier Engmann.