SELT: Rukarvegen 78 på Hørte blei selt for kr. 5.050.000,-.
SELT: Rukarvegen 78 på Hørte blei selt for kr. 5.050.000,-. FOTO: José Bakker

Sjå kven som kjøpte og selde eigedom i Midt-Telemark i desember