BØ STASJON: Stille på stasjonen når toga ikkje går.
BØ STASJON: Stille på stasjonen når toga ikkje går. FOTO: Øystein Akselberg

– Det er for svakt at Go Ahead ikkje i det minste køyrer til Neslandsvatn og tilbake