TRAFIKKSIKRING: Ny gang- og sykkelveg frå Mannebru til Gvarv har gjort Midt-Telemark tryggare for mjuke trafikantar.
TRAFIKKSIKRING: Ny gang- og sykkelveg frå Mannebru til Gvarv har gjort Midt-Telemark tryggare for mjuke trafikantar. FOTO: Øystein Akselberg, arkivfoto

Nå kan du søkje om midlar til trafikksikkerheitstiltak