BARNEPRATEN: Lotte Søvde Johnsen (11).
BARNEPRATEN: Lotte Søvde Johnsen (11). FOTO: Privat

– Eg elskar å hjelpe folk