INNFLYTTAR: Åshild Skarstad.
INNFLYTTAR: Åshild Skarstad. FOTO: Privat

– Eg flytta til Midt-Telemark da kommunen heldt på å smelte vekk frå kartet