TINING AV RØYR: Olav Finsand var i dag ute på oppdrag for å tine ein vassleidning ved hjelp av varmluft.
TINING AV RØYR: Olav Finsand var i dag ute på oppdrag for å tine ein vassleidning ved hjelp av varmluft. FOTO: Haugestøl VVS

Nokon har det meir travelt enn andre i kulda: – Her går det i eitt. Me har venteliste