MEINING: Kjell Erik Onsrud, leiar av For Jernbane
MEINING: Kjell Erik Onsrud, leiar av For Jernbane

– Eg saknar ein bodskap om å byggje ut jernbanen