HELSING: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland.
HELSING: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland. FOTO: Golden Productions

Nyttårshelsing frå ordføraren: – Eg gler meg til å vere saman med dykk i 2024

Kjære innbyggere i Midt-Telemark kommune!

Vi har lagt bak oss et spesielt år, med uro og krig i Europa og i verden. Her i Midt-Telemark påvirker det oss på ulike måter. Vår flyktningetjeneste bosatte 114 flyktninger i fjor, og det er på sin plass å gi dem en varm takk for solid innsats og for måten de følger opp folk og familier på.

Vår kommune har hatt en positiv utvikling i 2023. Vi har hatt vekst i folketallet og har nå 10.894 innbyggere. Vi har fått nye tilbud i Bø sentrum, for eksempel O´Learys på Sønstebøtunet med bowling og restaurant. Universitetet i Sørøst-Norge sitt styre fattet et positivt vedtak rett før jul om at de vil satse på campus Bø med å bygge en forsknings- og innovasjonspark.

Vi har et reiseliv som står på og fornyer seg. Aktive folk i fruktbygda utvikler stadig produkter og i 2023 fikk vi blant annet nydelig eplebrus fra Nordre Nes. Og tenk at hvert tredje av alle norske spiseepler blir omsatt gjennom Telefrukt-pakkeriet på Gvarv!

Vi har et kunst- og kulturliv med utrolig mange talenter. I 2023 fikk vi et nytt spennende kunstsenter på Lifjell. Vi har en frivillighet hvor mange stiller opp og utvikler gode tilbud til både barn og voksne. Noen eksempler er nye griller på Patmos på Akkerhaugen og opprustning av Møllargutstien på Nordagutu.

Vi er stolte av de flinke folka våre. Tusen takk til alle som gir av sin tid og energi for å gjøre vårt lokalsamfunn til et bedre sted. La oss fortsette å støtte lokale bedrifter, handle lokalt og styrke samhørigheten i bygda. Vi må ta ekstra vare på hverandre i en tid hvor mange har det tøft med økte kostnader.

Midt-Telemark kommune har en krevende økonomisk situasjon. I budsjettvedtaket for 2024 ble det flertall for ikke å øke eiendomsskatten og å beholde styrkingen av barnehagene. Vi er nødt til å bremse ressursbruken på områder hvor vi ligger over nivået i sammenliknbare kommuner. Dette setter store krav til ledelse på alle nivåer, og arbeidet med å balansere økonomien skal vi gjøre i samarbeid mellom politikere, administrasjonen, tillitsvalgte og vernetjenesten.

Jeg takker for tilliten Senterpartiet og jeg fikk i valget høsten 2023. Det beste med å være ordfører er å bli kjent med folka i Midt-Telemark kommune. Jeg ønsker å være med på å utvikle kommunen videre gjennom å lytte til folk, bedrifter og aktører. Det gir verdifulle innspill jeg kan ta med inn i politikken.

Det er også viktig å bli bedre kjent med de ansatte i kommunen som sørger for at folk får trygge og gode tjenester hver dag. Jeg ser frem til flere hospiteringer sammen med hovedtillitsvalgte slik jeg gjorde i 2023, hvor fikk jeg oppleve en arbeidsdag på sykehjem, barnehage, skole, SFO, renhold og hjemmesykepleien. På denne måten får jeg inngående kunnskap om de ulike fagområdene som igjen gir et viktig grunnlag for de politiske beslutningene.

Når det gjelder administrasjonen, så setter vi pris på arbeidet de har gjort i 2023. De er lydhøre for alle typer innspill og spørsmål, og gir oss politikere raskt svar når det er noe vi lurer på.

Vi er heldig med den flotte lokalavisa Bø blad som gir oss nyheter fra hele Midt-Telemark-bygda, og de kan også vise til positive opplagstall.

Jeg gleder meg til å være sammen med dere midt-telemarkinger i 2024. Vi folkevalgte skal sammen med dere og våre ansatte fortsette å utvikle denne fantastiske kommunen.

Ønsker alle et godt nytt år, fylt med håp og muligheter.