MEINING: Tonje Brenna (Ap), arbeids- og inkluderingsminister
MEINING: Tonje Brenna (Ap), arbeids- og inkluderingsminister FOTO: Ilja C. Hendel

– Rettferdig pensjon for alle: Sidan me lever lenger, må me jobbe litt lenger