HER BLIR DET ARBEIDD MED AVLØP: I området frå Jokerbutikken og 600-700 meter vidare i retning Akkerhaugen blir det jobba med å gje husstandar kommunal kloakk.
NORDAGUTU: Stasjonen på Nordagutu. FOTO: Arkivfoto

To tog på Sørlandsbanen er erstatta med buss