BØ STASJON: Stille på stasjonen når toga ikkje går.
BØ STASJON: Stille på stasjonen når toga ikkje går. FOTO: Øystein Akselberg

Skal du ta tog? Da må du rekne med forseinkingar