MEINING: Lena Nerhus
MEINING: Lena Nerhus FOTO: Hilde Eika Nesje

– Du har rett til å nekte jakt på eigedomen din

Gaupejakta starter i februar. Det er cirka 400 gauper i hele landet, og dyret er på rødlista. Utrolig nok jaktes den likevel. 51 gauper av 400 kan skytes. Det er en villet politikk å holde rovdyrene på kritisk truet nivå for å tilfredsstille særinteresser.

Under jakt jages den sky gaupa med løs hund eller fanges i feller. Den kan jages opp i et tre av flere hunder for deretter å bli skutt ned. Det står gaupebåser plassert rundt i skogene.

Du har rett til å nekte jakt på din eiendom! Det er natur- og mangfoldskrise, og rovdyrene er en svært viktig del av naturen. Mennesker og husdyr utgjør 96 prosent av biomasse på land, det er bare 4 prosent ville dyr igjen.

Jeg oppfordrer til å stemme frem de miljøvennlige partiene som vil verne naturmangfoldet.