240125 busshaldeplassar Farte n

Fylkeskommunen stoppar skulebussane