SENTERKVINNENE: God stemning på årsmøtet til Telemark Senterkvinner.
SENTERKVINNENE: God stemning på årsmøtet til Telemark Senterkvinner. FOTO: Privat

– Få kontroll på straumprisane

Telemark Senterkvinner oppfordrer sterkt regjeringen til å ta kontroll over strømprisene.

Vi bor i et kaldt land der vi trenger mye strøm for å varme opp husene våre.  Ingen skal måtte fryse seg gjennom vinteren fordi strømprisene er for høye!

Strøm er noe vi trenger, og det bør være en stabil, anstendig strømpris, både for hjemmene våre og for be-driftene.

Vi ønsker at regjeringen skal ta politisk kontroll over strømprisene.  Nå er strømprisene kunstig høye.  De styres av Europas mangel på energi, ikke av hva det koster å produsere strømmen vår.

Takk til regjeringen som gir oss god strømstøtte!  Men i fremtiden ønsker vi oss ikke almisser.  Vi vil ha strøm til en riktig pris som ikke ligger så mye over det det koster å produsere strømmen. Vi er skeptiske til utenlandskabler, men mener også at det går an å ha utenlandskabler og likevel holde strømprisen i Norge lav.  Regjeringen må avvise EUs «Energipakke 4».  Den ville bragt oss enda lenger i feil retning. Vi må ta tilbake kontrollen over strømprisene.

Nå må regjeringen rette opp det tidligere regjeringer og vedtak har skapt, og gi hele det norske folket strøm til en fornuftig, forutsigbar pris!