TRØBBEL: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland peikar på at korona alt har ført til konkurs, utviklinga på andre felt i det siste kan forsterke faren for konkursar.
MIDT-TELEMARK: Situasjonen rundt konkursar i Midt-Telemark er låg og jamn. Iveren for nyetableringar er stor. FOTO: Janne A Folkenborg

Konkursboom i Telemark og Vestfold