BARNEPRATEN: Caleb (4)
BARNEPRATEN: Caleb (4) FOTO: Marta Kjøllesdal

– Eg vil jobbe med pappa når eg blir vaksen