STYRE: Midt-Telemark senterparti sitt styre. 
Bak f.v. Borgar Kaasa, leiar, Siri Blichfeldt Dyrland, nestleiar, Astrid Staurheim, kasserar, Chase Alexander Jordal (framme t.v.), styremedlem, Anne Særsland, styremedlem, Kjetil Nyhus, styremedlem.
STYRE: Midt-Telemark senterparti sitt styre. Bak f.v. Borgar Kaasa, leiar, Siri Blichfeldt Dyrland, nestleiar, Astrid Staurheim, kasserar, Chase Alexander Jordal (framme t.v.), styremedlem, Anne Særsland, styremedlem, Kjetil Nyhus, styremedlem. FOTO: Midt-Telemark senterparti

– Bli med og kjemp for ærlegdom og tillit

Vi i Midt-Telemark Senterparti er bekymret for et økende antall politiske skandaler i nasjonal politikk, f.eks. juks på eksamen, tyveri av solbriller, habilitetssaker, kjøp og salg av aksjer, skatt og pendlerboliger.

Disse sakene fører til at mange blir i tvil til det norske demokratiet. Det er bra at mediene har vært våkne og avdekket brudd på regler og dermed forhindret maktmisbruk.

Regelbruddene begått av fremtredende politikere går ut over alle oss folkevalgte når det gjelder tilliten, både i kommuner, fylkene og landet. Vi blir mindre troverdige.

En kan lett falle for fristelsen til å gi opp. Det er imidlertid feil vei å gå. Vi trenger engasjerte folk i politikken for å ha et velfungerende demokrati. Vi må satse på at de som har brutt tilliten og gjort gale valg, tar ansvar og er med på å gjenopprette troa på folkestyret.

Vi bør vri over til det positive, og tenke på alle folk og politikere i Norge som er oppriktige, og bygge opp under det. Erfaringen vår fra Midt-Telemark er at vi har jordnære lokalpolitikere som ønsker det beste for bygda. Selv om det er ulike meninger om saker, så er vi opptatt av å følge regler og å spille med åpne kort.

Vi er glade i demokratiet vårt og at folket skal bestemme. De fleste politikere engasjerer seg fordi de har en kjærlighet for samfunnet og de verdiene de tror på. Ordet kjærlighet har ordet ærlighet i seg. Det er viktig at folka vi skal jobbe for, kan stole på oss.

Så i stedet for å kutte av de politiske vingene, så velger vi å fortsette flygningen. Selv om vi må lette med litt brustne vinger. Fra høyden ser vi at ekte engasjement og rettferdigheten har en større sjanse.

Lokalpolitikken går ut på at folk med like verdier blir kjent, diskuterer saker og er med på å forme hverdagen til folk. Bli gjerne med i et politisk parti. Bli med og kjemp for ærlighet og tillit slik at vi sammen med ABBA kan synge; I Still Have Faith In You.

Det nye styret i Midt-Telemark Senterparti

Borgar Kaasa, leder

Siri Blichfeldt Dyrland, nestleder

Astrid Staurheim, kasserer

Kjetil Nyhus, styremedlem

Chase Alexander Jordal, styremedlem

Anne Særsland, styremedlem