FRAMSNAKKAR: Ottar Kåsa.
FRAMSNAKKAR: Ottar Kåsa. FOTO: Øystein Akselberg

– Eg vil framsnakke ei som har eit engasjement og ei livsglede som smittar over på andre