OPPVEKSTUTVAL: Kommunalsjef oppvekst, Pia Groven-Robertsen, argumenterte for å jobbe fram plan for strukturendring i skulen.
OPPVEKSTUTVAL: Kommunalsjef oppvekst, Pia Groven-Robertsen, argumenterte for å jobbe fram plan for strukturendring i skulen. FOTO: Gro B. Røiland

Racerløp i gang for å spare 17 millionar kroner