MEINING: Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.
MEINING: Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. FOTO: Stortinget

– Det er bra at mange skular allereie har innført mobilfrie klasserom

Nå skal alle mobiltelefoner ut av norske klasserom. Det er en god nyhet, og viktig for å løfte elevers konsentrasjon, læring og trivsel i skolen.

De nye nasjonale anbefalinger sier mobilen bør fjernes fra alle skoletimer og friminutter i både barne- og ungdomsskolen. I videregående skole anbefales det at mobilene ikke skal brukes i skoletimene.

Det urovekkende at mobbetallene går opp, mens læringsresultatene i skolen har gått ned de siste årene. Vi vet at mange elever opplever mobilen som et forstyrrende element i klasserommet, samtidig som mobilen lenge har vært en kilde til digital mobbing blant barn.

Derfor er det bra at mange skoler allerede har innført mobilfrie klasserom. Både elever og lærere melder om at det blir lettere å konsentrere seg om fagene, og at trivselen i friminuttene går opp, ved å fjerne mobilen. Det er bra!

Med de nasjonale anbefalingene kan nå alle skoler og lærere føle seg trygge på den faglige begrunnelsen på å fjerne mobilen som uromoment i skolen. Jeg synes det er synd at politiske partier som Venstre og Høyre setter seg på bakbeina, og ikke blir med på å støtte opp under de nye anbefalingene.

Jeg håper alle kommuner og skoler som ikke allerede har innført mobilforbud i skolen, nå lytter til de faglige anbefalingene fra Utdanningsdirektoratet.

Arbeiderpartiet, med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i spissen, viser nå vei for å ta tilbake læring, konsentrasjon og trivsel i skolen. Vi må snu de negative pilene i skolen, og selv om mobilfrie skoler ikke løser alle utfordringene, så er det et viktig steg i riktig retning.