STRAM TIDSPLAN: Kommunalsjef for oppvekst, Pia Groven-Robertsen, har laga ein tidsplan for samlokalisering av Folkestad og Bø skule.
STRAM TIDSPLAN: Kommunalsjef for oppvekst, Pia Groven-Robertsen, har laga ein tidsplan for samlokalisering av Folkestad og Bø skule. FOTO: Øystein Akselberg

Fekk fullmakt til å sjå på skulesamanslåing: Handlar i praksis om nedlegging av Folkestad