DET KVITE HUS: Midt-Telemark kommunehus.
DET KVITE HUS: Midt-Telemark kommunehus. FOTO: Hilde Eika Nesje

Kommunen blir sett i korta: Kva gjer den for barn og unge si psykiske helse?