VIL MELDE SAKA: Einingsleiar på IKT-drift, Øyvind Erikstein.
TYDELEG: Einingsleiar på IKT-drift, Øyvind Erikstein, var glad for å kunne snakke direkte til kommunestyret i saka. FOTO: Øystein Akselberg

– Situasjonen er kritisk. Det verste som kan skje er å splitte IKT-avdelinga i kommunen