25 ÅR SIDAN: Representantane for  FAU ved skulane i Bø seier samrøystes
at nå har dei fått nok av nedskjeringar. F.v.: Arild Pedersen,
Bø ungdomsskule, Stanley Jacobsen, Folkestad skule,
Trude Lindgren, Bø skule, og Georg Førland, Sanda skule.
25 ÅR SIDAN: Representantane for FAU ved skulane i Bø seier samrøystes at nå har dei fått nok av nedskjeringar. F.v.: Arild Pedersen, Bø ungdomsskule, Stanley Jacobsen, Folkestad skule, Trude Lindgren, Bø skule, og Georg Førland, Sanda skule. FOTO: Bø blad, arkiv

Foreldra gjeng saman mot nedskjeringane i skulen