Kommunalsjef oppvekst i Midt-Telemark kommune, Pia Groven-Robertsen. ARKIVFOTO
Kommunalsjef oppvekst i Midt-Telemark kommune, Pia Groven-Robertsen. ARKIVFOTO

Har lyst ut stillinga to gonger, men leitar framleis etter rektor