Bø ungdomsskule busk vinter snø
MIDT-TELEMARK: Bø ungdomsskule. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Me saknar ein digitaliseringsplan som trekkjer fram og drøftar ulike dilemma ved bruk av digitale læremidlar

FAU ved Bø ungdomsskole har vurdert og sendt innspill til høringsutkast på handlingsplanen for digitalisering i oppvekstsektoren i Midt-Telemark og Nome. I innspillet vektlegges det at vi opplever at planen har et ensidig fokus på hvordan man kan få til digitalisering, teknisk og kunnskapsmessig, blant ansatte og elever. Vi savner at planen trekker fram og drøfter ulike dilemmaer ved bruk av digitale læremidler. For eksempel: Kan fokuset på digital kompetanse og bruk av digitale verktøy gå på bekostning av utvikling av kompetanse innen skriving, lesing, fordypning og konsentrasjon? Her begynner det å komme forskning som viser at digitale læremidler og skjermbruk også kan ha negative virkninger. Planen beskriver ingen slike dilemmaer, avveininger, risikoer og usikkerheter, og heller ikke hvordan disse eventuelt skal hindres, noe vi mener er en mangel ved planen.

I sammenheng med dette får heller ikke planen frem at det er et skille mellom skolefaglige mål, mål for digitale ferdigheter og hvordan digitale ferdigheter og verktøy kan bidra til å nå skolefaglige mål. Planen sier at «Den enkelte ansatte må være i stand til å velge hvilken pedagogisk metode som til enhver tid er den mest hensiktsmessige i de ulike læringssituasjonene».

Men: FAU sitt inntrykk er at det ofte ikke er reelle valgmuligheter på grunn av at man «låses» til digitale metoder dersom skolen har kjøpt dette inn, og det bestilles få trykte læremidler. Å velge f.eks. trykte eller andre analoge metoder vil i mange tilfeller bety ekstra innkjøp, og FAU ønsker at kommunen legger til rette for at lærere kan ha en reell valgmulighet til å velge andre metoder i fag (men at det fortrinnsvis gjøres likt på trinnet). Det er viktig at den stramme kommuneøkonomien ikke går utover elevene, men at det pedagogiske/skolefaglige legges til grunn.

Vi oppfordrer kommunen og skolene til å lage en kunnskapsbasert og gjennomtenkt strategi for fordeling mellom digitale og analoge læremidler. Samtidig oppfordrer vi til å styrke foreldresamarbeidet på dette feltet; for eksempel ville det vært interessant og nyttig for kommunen å undersøke i hvilken grad foreldre er fornøyde med digitale løsninger/verktøy, og hvordan foreldre opplever at deres elev(er) lærer ved hjelp av de ulike digitale læringsmetodene.