MEINING: Marianne Løvlund.
MEINING: Marianne Løvlund. FOTO: Gro B. Røiland

– Ungane er det mest verdifulle me har. Skjerm dei for sparekniven

Kva er det mest verdifulle du har? Tenk deg godt om.

Framtida di: Kva er det som er viktigast?

For meg er det lett å svare: Ungane. Mine eigne og andres. Dei er framtida, di og mi. Gjev me dei gode oppvekstvilkår slik at dei får utvikla seg positivt til gode samfunnsborgarar, og gjer dei trygge og sikre på at dei er elska og ivaretatt, får dei utvikle seg til ressurspersonar som gjer framtida god for oss alle.

Fekk fullmakt til å sjå på skulesamanslåing: Handlar i praksis om nedlegging av Folkestad

Som næraste nabo til Folkestad skule merkar eg kor positivt det er å sjå og høyre ungane leike og hyle. Det vil bli utruleg stilt utan dei. Dei representerer liv og framtid. Dei leikar fritt i skogen. Bygger diverse og kosar seg. På Folkestad skule har dei mulegheit til å utvikle seg i nær kontakt med naturen.

Racerløp i gang for å spare 17 millionar kroner

I mi tid som elev ved Folkestad skule leika me alle saman. Me følte samhørigheit, og at me blei sett. Skuleklokka var Ingebjørg Årnes som ropa: "Nå e det inn!"

Som 10-12-åringar måtte me ned til Bø skule. Der blei me "borte" i mengda. Stod bare på den asfalterte plassen, i små grupper. Trivselen blei redusert, og med den mulegheiten til å utvikle seg best muleg.

Meir mobbing i skulen: – Det me treng, er å ha foreldra med på lag

Ungane er det mest verdifulle me har. Dei er framtida for oss alle. Det luraste me kan gjera er å prioritere dei.

Skjerm dei for sparekniven. La den heller gå utover oss vaksne. Me toler det atskillig betre, enn ungane i sin gryande utviklingsfase.

La Folkestad skule leve, med dei herlege ungane som får utvikle seg der.

MIDT-TELEMARK: Folkestad skule. FOTO: Marta Kjøllesdal

Ny nasjonal anbefaling om mobilbruk i skulen: – Kunne vore enda meir tydeleg

– Skulen sine utfordringar speglar samfunnet sine problem