Kartutsnitt frå nettsida til Statens vegvesen.
Kartutsnitt frå nettsida til Statens vegvesen.

Flaum stengjer ein veg – varsel om trøbbel på ein annan