MEINING: Toril Knutson
MEINING: Toril Knutson FOTO: Privat

– Gvarv Turlag har hatt årsmøte. Trur du det er kjedeleg, eller?

Den 1. februar hadde Gvarv Turlag, Sauherads turlag, årsmøte på Gunheim Skole med 30  . Vi koste oss med pizza, brus og bilder fra turene vi har hatt i år, og så vedtok vi blant annet årsmelding, arbeidsplan og turplan som du kanskje har lyst til å høre litt om?

Kjedelig, eller kanskje ikke så kjedelig likevel?

Hva er Gvarv Turlag? Hva driver vi med? Og er det noe for deg? Gvarv Turlag arrangerer fellesturer, vedlikeholder turstier, kjører skiløyper og har flere krypinn. Hvis du går på tur i Skåråfjell eller Breisås, har du kanskje gått på «våre» stier og gått forbi våre krypinn. Vi rydder og merker 83 kilometer stier. Stiene går gjennom trolske skoger, forbi idylliske vann som ligger så fredelig til at du kan kaste av deg klærne og bade naken. Stiene fører deg til topper med malerisk utsikt og inn i rikt bærterreng. Du kan oppleve tiurleik, møte på elg og rådyr og se gaupespor.  Stiene går innom både gapahuken vår ved Holtan Damtjønn og varmebuene Ringstul og Gullnåsstulen som står åpne til fri bruk, og forbi kraftlaghytten ved Dyrud Damtjønn som har fire køyer og peis, og som alle kan bruke. Om vinteren går skisporene gjennom den samme vakre villmarken, med sin dype stillhet og ro. Kanskje en kritthvit hare hopper foran deg når du krysser en rimblinkende lysning, eller kanskje du kommer forbi et bål og noen som er koselige å prate med? Vi kjører opp skiløyper både i Skåråfjell og rundt i lavlandet Gunheim.

ÅRSMØTE GVARV TURLAG: Toril Knutson (ståande) er leiar av turlaget. FOTO: Idar Thomassen

I sommerhalvåret arrangerer vi fellesturer, og da møtes vi på parkeringsplassen på Gvarv jernbanestasjon. Turprogrammet annonserer vi, og det ligger på nettet. I år har vi planlagt syv søndagsturer og 14 onsdagskveldsturer.

Bli med, da vel! Da bli du kjent med mange hyggelige folk, oppdager naturperler du ikke visste om, og får mosjon på kjøpet. Det er ikke farlig å være med, for vi er et «snilt» lag, som går samlet, og passer på at vi ikke går fortere enn at det er koselig for alle å være med. Vet du hva jeg var reddest for da jeg var med på første tur? Jeg var redd for hva jeg skulle gjøre hvis jeg måtte tisse. Heldigvis var ikke det noe problem, for det var nok av busker å gjemme seg bak, og nok av ganger folk gjemte seg bak en busk.

Gvarv Turlags kontingent er veldig lav, og vi tar ikke betaling for noe, bortsett fra at vi samkjører til turer, og da deler vi på bensinpenger og bompenger. Varmebuer og hytte er gratis å bruke, også når en fyrer med ved. Du trenger ikke å være medlem for å delta på noe eller bruke noe – alt er gratis og åpent for alle. Vi er takknemlige for at folk er flinke til å rydde etter seg på hytte og i varmebuer, for de er mye brukt.

Velkommen inn i gapahuk, varmebu eller hytte! Velkommen på fellesturer! Velkommen til å bruke stinettet og løypene! Velkommen med i fellesskapet vårt!

ÅRSMØTE GVARV TURLAG: Styremedlemmene Audun Grane ogJens Findal. FOTO: Idar Thomassen