JUBILEUM: Redaktør Hilde Eika Nesje og Rune Digranes Bøen ved eit jubileum.
JUBILEUM: Redaktør Hilde Eika Nesje og Rune Digranes Bøen ved eit jubileum.

Viss du veit dette om Bø blad, kan du ganske mykje