NATURBARNEHAGE: Styrer Lene Røyneberg er nøgne med konseptet.
 Nordagutu barnehage, Læringsverkstedet, Sauarhagene, naturbarnehage
BARNEHAGE: Styrar Lene Røyneberg ved Læringsverkstedet barnehage på Nordagutu. FOTO: Unni Buverud, arkivfoto

Å balansere oppdragelse mellom frihet og grenser

Tirsdag 13. februar samlet Læringsverkstedet Sandvoll, Gvarv, Nordagutu og Hjuksebø barnehager sine foreldre og personale til felles foreldremøte med foredragsholder Kari Pape. Hun har gjennom de siste 25 årene holdt en rekke kurs og foredrag rettet mot foreldre og barnehagefolk rundt omkring i hele Norge.

MEINING: Kari Pape FOTO: Privat

Kveldens hovedtema var «Robuste barn og grensesetting», og Kari Papes hovedfokus har alltid vært det ansvaret de voksne har i møte med barn. Med egen ryggsekk full av erfaring fra barnehageyrket og som mor, engasjerer Kari Pape sitt publikum med personlige fortellinger som skildrer utfordringene voksne står overfor i møte med barn generelt i samfunnet. Hun har en særegen evne til å formidle med en god dose selvironi og humor så både personal og foreldre sitter igjen med følelsen av å ha vært på «standup – show» i 2,5 time, samtidig som det vekker en storm av følelser når hun forteller om viktigheten av å finne en foreldrerolle som er midt mellom «å skape lydige barn og det å ha ingen grenser».

Vi må lære barna våre om konsekvenser av egne handlinger, men ikke gjennom straff, makt, trusler eller avledninger. Et godt eksempel Kari Pape kom med var «om barnet vipper på stolen i barnehagen under fruktmåltidet, er ikke konsekvensen at barnet ikke får frukt. Konsekvensen er at barnet kan falle bakover å slå seg».

Styrerne Christina Olsen (Læringsverkstedet Sandvoll), Liv Fossheim (Læringsverkstedet Gvarv) og Lene Røyneberg (Læringsverkstedet Nordagutu & Hjuksebø) erfarer at foreldrene i sine barnehager er engasjerte i barna sine, og har et stort ønske om å gjøre det som er til barns beste. Samtidig hører de at i en travel hverdag forteller foreldre om at det kan være vanskelig å sette de riktige grensene og lage de gode rammene for sine barn. Dette var en av grunnene til at de ønsket å arrangere dette møtet, for å gi foreldrene gode verktøy i møte med sine barn.

Møtet var en stor suksess, og vi ble enige om å gjenta arrangementet neste vinter, og invitere til nytt foreldremøte.