MIDT-TELEMARK: Folkestad skule.
MIDT-TELEMARK: Folkestad skule. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Smak på det: Tre veker før sommarferien skal politikarane bestemme seg for nedlegging til hausten eller ikkje

For to uker siden slo bomben ned blant barn, foreldre og ansatte ved Folkestad skole.

Forvaltningen har trukket opp nedleggelseskortet, uten å kunne si noe om eventuelle innsparinger. Det er tegnet opp en svært hurtig, eller rettere sagt forhastet, prosess for den fremtidige skolestrukturen i vår kommune.

I løpet av få uker skal det etter sigende stå klart, om det er noen kroner å spare på nedleggingen. Vi snakker flytting av elever til brakker på Bø skule som ikke er integrert i skolegården, etablering av nye klasserom, endring og omregulering av vei til henting og levering pluss flytting av elever med enkelt vedtak fra Bø til Gvarv skole.

Listen over alt som må på plass er lang. Tvilen på at oppvekstsektoren klarer å spare inn noe særlig på dette er derfor stor.

Seier strukturdebatt ikkje nødvendigvis betyr å legge ned Folkestad skule

Tre uker før sommerferien

De politiske beslutningstakere skal etter planen, tre uker før sommerferien bestemme seg for eller imot nedleggingen. Smak på det. Tre uker før ferien! Dette skaper en svært usikker og utrygg situasjon for både barn og ansatte i de kommende måneder.

En får mer inntrykk av en panikkreaksjon, fremfor en veloverveid visjon for kommunens skolestruktur. En har sett lignende prosesser, med hurtig nedlegging av grendeskolene på Notodden. Her blir elevene etter svært mange år fortsatt undervist i brakker på Heddal barneskole.

Dette leserbrevet handler ikke kun om en kritikk på prosessen, men også om at Folkestad skole ikke bør stå til forhandling i det hele tatt.

Fekk fullmakt til å sjå på skulesamanslåing: Handlar i praksis om nedlegging av Folkestad

Uteområde og skolehage på Folkestad skule

Skolen har blitt nedprioritert lenge i tidligere budsjettrunder. Især drift og vedlikehold bærer tydelig preg av dette, for ikke å nevne den kraftige redusering i antall årsverk ved skolen.

FAU og skolegårdsgruppen har det siste året klart å skaffe 350.000 kroner til en etterlengtet oppgradering av uteområdet. Etter signaler fra forvaltningen, har vi holdt igjen store deler av midlene frem til dette året. Skolens sak ville stå sterkere i budsjettforhandlingene, når en kunne vise til at FAU også hadde penger som kunne legges i potten. Men slik ble det tydeligvis ikke.

I tillegg har FAU sammen med skolen klart å skaffe 250.000 kroner til å anlegge en skolehage. Med midlene fulgte forpliktelsen om å drive skolehage i de kommende 5 år. Ansatte, foreldre og gode lokale krefter har i sommers etablert en stor skolehage midt i skolegården. Den skal etter planen starte opp denne våren. Skolehagen skal knytte jordbruk og lokal matproduksjon til skolens fag. Den er et tiltak for mer praktisk undervisning der mestring og kroppslige erfaringer står sentralt. Den skal brukes både til undervisning av hele klasser og for enkelt elever som trenger en mere praktisk tilgang til læring.

– Ungane er det mest verdifulle me har. Skjerm dei for sparekniven

Jeg er derfor kritisk til argumentet om at kvaliteten på undervisningen blir bedre, når Folkestad elevene flytter i brakker på en trang skole med en liten hundremeterskog som eneste nærnatur.

De ansatte, barna og foreldre trenger ikke denne usikkerhet rundt skolens eksistens, da det skaper unødvendig uro og demper engasjementet.

Beintøff debut: – Bedt om å kutte 20 millionar på skule, barnehage og barnevern

Rektorane i Midt-Telemark om nasjonale mobilreglar i skulen: – Kunne vore enda meir tydelege