OPPOSISJONEN: Oppe f.v. Helle Friis Knutzen (MDG), Sigbjørn Hjelmbrekke (Raudt), Karin Hagen (Ap), Evy Beate Stykket (V), Heidi Troneng (SV) og Per Atle Einan (SV).
OPPOSISJONEN: Oppe f.v. Helle Friis Knutzen (MDG), Sigbjørn Hjelmbrekke (Raudt), Karin Hagen (Ap), Evy Beate Stykket (V), Heidi Troneng (SV) og Per Atle Einan (SV). FOTO: Bø blad, arkiv

– Det er fullstendig usmakeleg å karakterisere dei som har laga Lifjell-planen  

Nå skulle den nye planen for Lifjell vært lagt ut på offentlig høring – en offentlig høring er i prinsippet et svært demokratisk grep, der absolutt alle som er interessert kan få mulighet til å sette seg inn i noe som kan angå dem selv, deres virke og framtid.

Nå er imidlertid ikke planen lagt ut på offentlig høring. Det på tross av at administrasjonen har sagt seg ferdig med den.

Planen ble ikke lagt ut på høring fordi flertallskonstellasjonen, også kalt posisjonen, bestående av SP, Høyre, Frp og Krf, ikke ville sende den ut på høring nå. De ville utsette det, slik at DE fikk mer tid til å sette seg inn i den. Argumentet var at den var for omfattende til å kunne sende den ut på høring før man fikk lest den skikkelig. Les: Vi er misfornøyd med planen og vil endre den før den går ut til allmenne innspill.

Det har, under utarbeidelse av planen, vært mulig å komme med innspill på forhånd. Mange av innspillene er svært godt svart opp i høringsutkastet fra administrasjonen. Så skal planen nå på ny ut på høring og alle kan på ny komme med innspill som vi politikere skal vurdere og prioritere.

NOEN har likevel satt seg så godt inn i planen at de i Bø blad forrige uke kunne konkludere med at planavdelingen er inkompetente og ikke har vært utafor kontorene sine før de lagde planen.

Vi som kjenner til planprosessen og de som jobber på plankontoret vet at de er svært kompetente og de har vært mye på Lifjell i løpet av planprosessen. Det viser også den planen de har lagt frem.

Lifjellplanen, slik administrasjonen har lagt den frem, er grundig og god. Den er god fordi den langt på vei tar inn over seg internasjonale forpliktelser i forhold til vern. Den har et nasjonalt naturperspektiv og tar inn over seg regionale og lokale føringer.

Så er det sikkert noe man kan utsette på denne planen også. En innsigelse er tydeligvis at planen ikke har fokus på hytteprodusenter, hytteselgere og utbyggere, selv om det fortsatt ligger inne cirka 400 nye hytter. Det er imidlertid ikke nok, verken på den ene eller andre siden, til å hevde at planavdelingen i kommunen er inkompetente kontorister.

Man kan selvsagt hevde at vi må ha mer utvikling og hyttebygging også på Lifjell, men spørsmålet er jo unektelig om hva vi skal prioritere å bruke naturarealene våre til, Individuell forlystelse eller felles nytteverdi?

Vi håper nå at formannskapet kan sende planen ut på høring slik den foreligger, uten politiske endringer før allmenheten har fått gitt sine innspill, i demokratiets navn.

Så er det selvsagt lov, offentlig, å påpeke at planen ikke prioriterer mine egeninteresser. Det er også lov, offentlig, å mene at planen derav er dårlig, men det er fullstendig usmakelig å karakterisere de som har laget planen.