IDRETT: Sindre Gulbrandsen, leiar i Midt-Telemark idrettsråd.
IDRETT: Sindre Gulbrandsen, leiar i Midt-Telemark idrettsråd. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Me har enormt potensial for å rekruttere til både idrett, fritid og kultur i Midt-Telemark

Eit lesarinnlegg om frivilligheit, verv og valkomitéar i ei lita bygd.

Idrett og kultur har stått støtt i Midt Telemark i lange tider, og bredden av tilbud er i dag stor. Det er mange tilbud om aktiviteter både for liten og stor i bygda vår, og at de brukes godt vises i statistikkene. Enda viktigere er at de synes hvis du tar turen innom samlinger, aktivitetskvelder og treninger som foregår hver eneste dag.

Når vi fikk pandemien, og alle dens begrensninger, var mange rundt omkring bekymret for å miste medlemmer og aktive utøvere. Å miste deltagere er den største frykten i alle lag og foreninger, deltagere skaper engasjement og er den viktigste forutsetningen for at det drives kultur- og idrettsarbeid i samfunnet vårt. Uten deltagere blir det jo som kjent ikke noe tilbud, og hvis tallet på deltagere faller kommer man fort inn i en negativ spiral som er vanskelig å komme ut av. Ett eksempel som viser alvoret; i 2018 hadde vi 3171 aktive utøvere i idretten i Midt Telemark. Det er mange i en bygd som da hadde 10.819 innbyggere (SSB), hele 29,3 prosent. Men under pandemien i 2020 falt dette tallet til 2163. Det var alvorlige tall for bygdas lag og foreninger.

Nå har idretten heldigvis kommet tilbake på 3063 aktive utøvere i 2023, ikke minst takket være god innsats fra alle som jobber hardt i lag og foreninger for å gi ett godt aktivitetstilbud for barn og unge. De utgjør langt på vei den største andelen, både i idretten og kulturlivet.

Det som ikke har hentet seg inn like godt, er andelen som gjør frivillig arbeid. Statistikk fra frivillighetsbarometeret 2023 viser at andelen personer i Norge som gjorde frivillig arbeid sank med 11 prosent etter pandemien. Vi har ikke noen enkeltstatistikk fra Midt Telemark på dette, men samtaler med lag og foreninger bekrefter lignende trend også hos oss. Diskusjonen går høyt om dette er en trend, og hvor stor del av dette som skyldes pandemien. Her viser også statistikken noe overraskende, det er klart færre som har blitt forsøkt rekruttert til frivillig arbeid og dugnader.

Det mest overraskende er at blant de som ikke er spurt om å delta i frivillig arbeid, så svarer hele 59 prosent at de at de kunne tenkt seg å bidra for en sak de brenner for. Det betyr at vi har ett enormt potensial for å rekruttere til både idrett, fritid og kultur. Her kommer en av frivillige organisasjoners viktigste utvalg frem i lyset, nemlig valgkomiteen. Dette utvalget er ansvarlige for å fremskaffe gode kandidater til styrer, verv og utvalg i organisasjonen. Å ha en godt fungerende valgkomite, gjerne som jobber godt over flere år, er en viktig forutsetning for å sikre stabil drift og utvikling av alle lag og foreninger. Jobben de gjør kan ikke fullroses nok, og de fortjener en applaus på hvert eneste årsmøte.

Så er det utfordrende for en valgkomite å finne kandidatene som nevnt over, som ønsker å bidra. Det blir ofte på bekjentskap, tips og noen kjente navn som går igjen – år etter år. Her har valgkomiteene våre en jobb å gjøre, med å nå ut til de som ønsker å bidra. Men det er veldig velkomment å ta kontakt med lag og foreninger, eller valgkomiteer, dersom du ønsker å bidra. De fleste aktivitetstilbudene våre er drevet av frivillige, og de tar gjerne imot flere.

Det er mye positivt med å gjøre frivillig arbeid, det er sosialt, godt for egen fysisk og psykisk helse, det gjør at man blir kjent med mennesker og så kan man stadig lære noe nytt. I tillegg har det en egenverdi å være til nytte for andre, og en stor nytteverdi for lokalsamfunnet rundt deg. Det er små og store oppgaver i alle lag og foreninger, og jo flere som bidrar – jo mere verdi skaper vi, både for oss selv og for andre.