MEINING: Ewa Sapiezynska, seniorrådgjevar i Redd Barna 
MEINING: Ewa Sapiezynska, seniorrådgjevar i Redd Barna  FOTO: Redd Barna

Håp i mørke tider: – Det må jobbast dag og natt for våpenkvile

«Hver time mister to mødre livet i Gaza. Hvordan kan vi akseptere dette?», skrev vi på en morsdagspost i sosiale medier. Aldri før har vi sett så mange hjerter og delinger på noe vi har postet. Dette engasjementet gir meg håp. 

Vi brukte en tegning i denne posten. Vi kan ikke lenger bruke bilder av barn fra Gaza. For vi kan ikke være sikre på om barna fortsatt er i live når bildet publiseres.  

Minst 12.250 barn er drept ifølge helsemyndighetene i Gaza, og i tillegg ligger trolig mange tusen barn begravd i ruinene. Barn er overrepresentert i drapsstatistikken sammenlignet med andre kriger, særlig de minste barna. Den siste aldersgruppeanalysen viste at det var flest femåringer blant de drepte i Gaza. Også på Vestbredden har situasjonen tilspisset seg med 99 drepte barn.  

Fire måneder med bombing, sult og sykdommer 

Hver dag mister ti barn ett eller begge beina i Gaza. Om de i det hele tatt blir operert, skjer dette oftest uten bedøvelse. Hvis bakkeinvasjonen av Rafah blir en realitet, kommer disse tallene til å øke drastisk. Flertallet av barna som har overlevd fire måneder med bombing, sult og sykdommer, befinner seg nå i skuddlinjen i Rafah. Det er ingen steder å gjemme seg. Israel hadde jo lovet at de skulle være trygge der.  

Ikke drep barn i Gaza med norske våpen 

For to år siden kom Redd Barna med rapporten «Trapped», om psykisk helse blant barn i Gaza. Allerede da var antallet barn som skadet seg selv, og som slet med selvmordstanker, svært høyt. Rapporten er sitert flere ganger i sakspapirene som ligger til grunn for folkemordsaken mot Israel i Den internasjonale domstolen, som foreløpig har konkludert med at det er mulig at det foregår et folkemord på Gaza.   

Og dette kan norske våpen være en del av – til tross for det norske forbudet mot å eksportere våpen til Israel. Oppslag i VG, NRK, Klassekampen og andre medier viser at det er svært sannsynlig at norske våpen, våpenkomponenter og annet krigsmateriell brukes i Gaza. Det kan heller ikke utelukkes at oljefondet har investert i våpenselskaper som har produsert våpen som har blitt brukt i Gaza.  

Derfor krever Redd Barna i et opprop til næringsministeren og utenriksministeren at ingen norske våpen – uansett hvor de er produsert – skal brukes i Gaza. Vi ber også om at alle norske selskaper gjør grundige undersøkelser for å sikre at de ikke selger våpen som tar livet av barn i Gaza. Og vi krever at Oljefondet trekker seg ut av alle selskaper som lager våpen som brukes i Gaza. 

Det må jobbes dag og natt for våpenhvile 

De neste timene, dagene og ukene, vil alle øyne være rettet mot Rafah. Norske myndigheter må jobbe for å stanse den planlagte bakkeinvasjonen, og for å gjenåpne alle grenseovergangene. Livredde mennesker må ha en vei å flykte, og sårt trengt nødhjelp må få slippe inn i Gaza. 

Norge må også jobbe for å få andre giverland til styrke eller gjeninnføre støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). 17 land har stanset finansieringen. Heldigvis har Norge vært tydelige i sin opprettholdelse av støtten. Nå må flere land stå sammen med Norge. 

Men viktigst av alt, er at det jobbes dag og natt med å få på plass en varig våpenhvile. Vi må ikke gi opp. 

La barna leve!