LEIARGRUPPA: F.v assisterande kommunedirektør Øystein Tveit, sjef for helse og meistring Urban Eriksen, kommunedirektør Per Dehli og teknisk sjef Hans Kortner Ryen. Oppvekstsjef Pia Groven-Robertsen var ikkje til stades då bildet vart teke.
LEIARGRUPPA: F.v assisterande kommunedirektør Øystein Tveit, sjef for helse og meistring Urban Eriksen, kommunedirektør Per Dehli og teknisk sjef Hans Kortner Ryen. Oppvekstsjef Pia Groven-Robertsen var ikkje til stades då bildet vart teke. FOTO: Marie Olderkjær

Endeleg er alle stillingar i boks: Her er den nye leiargruppa