VAKSENDEBATT: Kva slags tankar dei gjorde seg om lokaldemokratiet, kan ein nok lure på. Her ser me Anne Mæland (t.v.) og Martine Barth Jakobsen frå 2. klasse på Sanda skule, to av mange ungar som følgde vaksendebatten
VAKSENDEBATT: Kva slags tankar dei gjorde seg om lokaldemokratiet, kan ein nok lure på. Her ser me Anne Mæland (t.v.) og Martine Barth Jakobsen frå 2. klasse på Sanda skule, to av mange ungar som følgde vaksendebatten FOTO: Arkiv, Bø blad

Sanda skule det fyrste slaktofferet av fleire?